W jakiej formie powinny zostać złożone oświadczenia i dokumenty w postępowaniu powyżej progu unijnego (komunikacja elektroniczna)?

0
1018

forma dokumentów i oświadczeń powyżej progu unijnego (pdf)

Wprowadzenie obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcami w przypadku postępowań o wartości powyżej progu unijnego, spowodowało wątpliwości co do sposobu złożenia oświadczeń i dokumentów przesyłanych wraz z ofertą. Wątpliwości, w mojej ocenie, zostały w większości rozstrzygnięte nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nowelizacja weszła w życie 18 października 2018r.

Zdecydowanie warto się zapoznać z wprowadzoną zmianą § 14 ww. rozporządzenia oraz uzasadnieniem do projektu Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Po tej lekturze zamawiający i wykonawcy nie powinni mieć wątpliwości co do prawidłowej formy większości dokumentów składanych wraz z ofertą.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here