Wadium cz. I – wymóg, złożenie, forma i termin

0
874

wadium cz. I (pdf)

UWAGA: Należy uwzględnić wpis z 27.02.2018r  https://blogopzp.pl/zmiana-orzecznictwa-w-zakresie-zlozenia-gwarancji-wadialnej-przez-konsorcjum-wyrok-sadu-najwyzszego-z-dnia-15-lutego-2018r-sygn-akt-iv-csk-8617/

Dzisiejszym wpisem rozpoczynam krótką serię dotyczącą tematyki wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zagadnienie nie jest nowe biorąc pod uwagę datę wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wadium. Natomiast proponowana przeze mnie seria ma uporządkować wiedzę w tym zakresie, w tym w szczególności biorąc pod uwagę orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Pierwsze opracowanie na temat wadium dotyczy samego postawienia przez zamawiającego wymogu wniesienia wadium w danym postępowaniu oraz jego wniesienia przez wykonawcę. Prawidłowe wniesienie wadium warunkuje ważność złożonej oferty. Natomiast prawidłowość czynności wniesienia wadium zależy przede wszystkim od zachowania właściwej formy i terminu.

Opracowanie zawiera wskazanie aktualnego orzecznictwa, które może być wykorzystane w przypadku zaistnienia wątpliwości co do postępowania w poszczególnych przypadkach związanych z oceną prawidłowości wniesienia wadium. Proponuję zwrócić uwagę zwłaszcza na stronę drugą i trzecią opracowania. Zawierają one prezentowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko dotyczące właściwego wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna tj. określenia wnoszącego wadium w przypadku konsorcjum wykonawców oraz obowiązkowego wskazania podstaw prawnych zatrzymania wadium w samym dokumencie wadialnym. Warto również zwrócić uwagę na rozbieżność orzecznictwa w zakresie wadium wnoszonego w formie pieniężnej poprzez wpłatę gotówki na konto zamawiającego oraz niedopuszczalność uzupełnienia i poprawienia wadium po terminie składania ofert.

Myślę, że opracowanie będzie przydatne zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Nie tylko bowiem zawiera wskazówki co do dokonania oceny wadium wniesionego przez wykonawcę, ale również stanowi podpowiedź czego należy uniknąć przy wnoszeniu wadium, aby oferta nie została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto więc wiedzę w tym zakresie utrwalić lub poszerzyć.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here