Wadium cz. III – kiedy wadium podlega zatrzymaniu zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

0
877

wadium cz 3 (pdf)

Czas na kolejną część dotyczącą tematyki wadium. Początkowo tematem wpisu i opracowania miało być całe zagadnienie zwrotu wadium, a więc przepisy zawarte w art. 46 ust. 4, art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obiektywnie jednak oceniając wszystkie zapisy – poza jednym – nie budzą wątpliwości. Mowa o art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, co do którego istniały rozbieżności w orzecznictwie w kwestii czy wadium podlega zatrzymaniu w przypadku nieskutecznego uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na wezwanie zamawiającego. Wszystkie pozostałe przepisy są jednoznaczne. Oczywiście jeśli ktoś z Czytelników uważa, że jest inaczej – proszę o kontakt.

W chwili obecnej postępowanie zamawiającego i orzecznictwo w tym zakresie powinny ulec ujednoliceniu z uwagi na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2017-06-22, III CZP 27/17. Z uwagi na powyższe załączone dzisiaj opracowanie skupia się przede wszystkim na wskazaniu tej uchwały. Zdecydowanie warto się z nią zapoznać, aby zrozumieć podstawę przyjęcia takiego stanowiska przez Sąd Najwyższy i przede wszystkim, aby dalsze postępowanie w takich przypadkach było zgodne z tym stanowiskiem i tym samym z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here