Zakaz łączenia i dzielenia zamówień – art. 5b ustawy pzp

0
10874

art. 5b pzp (pdf)

Tym wpisem rozpoczynam serię opracowań dotyczącą przepisów art. 5b – 5g ustawy prawo zamówień publicznych tj. dotyczących określania przedmiotu zamówienia, w tym ustalania jego rodzaju oraz łączenia i dzielenia różnych zamówień. Jako pierwszy temat zasada wyrażona w art. 5b ustawy pzp tj. zakaz łączenia i dzielenia zamówień.

Wskazany przepis zawiera ogólną zasadę zakazującą łączenia oraz dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Należy podkreślić, że jeżeli łączenie lub dzielenie zamówienia następuje z przyczyn innych niż uniknięcie stosowania przepisów ustawy pzp, wtedy jest to dopuszczalne. Taką dopuszczającą przyczyną będzie zazwyczaj charakter danego zamówienia lub szczególne uzasadnione potrzeby zamawiającego.

Natomiast interpretacja określonego w art. 5b ustawy pzp zakazu wymaga uwzględnienia innych zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych przepisów.

Zakazy przewidziane w art. 5b ustawy prawo zamówień publicznych są ogólne i jako takie nie powinny sprawiać kłopotów zamawiającym. Poza tym funkcjonują od dawna i mimo pewnych zmian w ramach nowelizacji sam ich sens nie został zmieniony. Niezależnie od powyższego nie można tych zakazów pominąć tworząc mapę zasad dotyczących określenia przedmiotu zamówienia.

Dzisiejsza ściąga stanowi krótką interpretację przedmiotu zakazów z art. 5b ustawy prawo zamówień publicznych. Poza tym ma wskazywać elementy, na które należy zwrócić uwagę rozpoczynając przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi więc krótkie podsumowanie obecnie obowiązującej zasady i stanowi wstęp do dalszych rozważań w temacie rozpoczynanej właśnie serii opracowań.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here