Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak przygotować i czytać regulamin?

0
1030

zamówienia do 30 000 euro (pdf)

Załączone tym razem opracowanie powstało na prośbę Czytelniczki i w założeniu miało omawiać zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30 000 euro ze względu na opracowanie i stosowanie regulaminu dla tych zamówień.

Nie jest to w żadnym wypadku przykładowy do stosowania regulamin udzielania zamówień o wartości do 30 000 euro. Takich wzorcowych regulaminów jest do pobrania w internecie wystarczająco dużo, w tym opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Moje opracowanie dotyczy poszczególnych elementów pojawiających się w trakcie udzielania tych zamówień oraz omawia kwestie, które mogą być wątpliwe. Z uwagi na brak w tym zakresie przepisów regulujących wiele kwestii może być dyskusyjnych, a sama prawidłowość podejmowanych przez zamawiającego czynności poddawana w wątpliwość.

W związku z powyższym dzisiejsze opracowanie to zbiór praktycznych porad jak postępować, aby zminimalizować ewentualne ryzyko naruszeń.

Zamówienia publiczne do 30 000 euro i sposób ich udzielania mogą zostać przez poszczególnych zamawiających zamknięte w ramy w różnym stopniu rozbudowanych regulaminów. Regulamin może być zarówno bardzo lakoniczny i prosty, ale z drugiej strony też wyjątkowo rozbudowany. Myślę, że każdy zamawiający w tym zakresie powinien szukać właściwego dla siebie „złotego środka”. Dobrym punktem wyjścia będzie w szczególności analiza ilości i rodzajów zamówień udzielanych przez danego zamawiającego zarówno poniżej jak i powyżej wartości 30 000 euro w tym pod względem ryzyka dzielenia zamówienia publicznego. Tworząc zaś zapisy regulaminu należy brać pod uwagę, że powinien on zapewnić odpowiedni nadzór nad udzielaniem tych zamówień, zapewnić zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, pozwolić uniknąć zarzutu niedozwolonego podziału zamówienia publicznego oraz zapewnić wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadami zawartymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zbytnie rozbudowanie regulaminu i wprowadzenia bardzo szczegółowych i sformalizowanych rozwiązań, może spowodować problemy w udzielaniu tych zamówień przez zamawiającego.

Opracowanie nie stanowi więc gotowego rozwiązania, natomiast ma być pomocne we wskazaniu problemów oraz sposobów ich rozwiązania w przyjmowanych przez zamawiających regulaminach.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here