Zamówienia rodzajowo mieszane – art. 5c ustawy pzp

0
1539

art. 5c pzp (pdf)

załącznik nr XIV

zalacznik nr XVII

Dzisiaj publikuję drugie opracowanie z zapowiadanej serii – tym razem omówienie art. 5c ustawy pzp.

Od czasu nowelizacji znacząco zmieniły się zasady określania przepisów, które mają zastosowanie do danego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie jest on jednolity rodzajowo lub podlega różnym reżimom prawnym. Wcześniej sposób określenia właściwych przepisów był przede wszystkim jednolity i w zasadzie obejmował jedną zasadę.

Obecnie wprowadzone zostały dodatkowe przepisy szczegółowo regulujące poszczególne stany faktyczne, jakie mogą mieć miejsce w przypadku zamówień mieszanych. Przepis zawarty w art. 5c ustawy pzp dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest różny rodzajowo. Jako rodzaj wskazano natomiast w przepisie podział na roboty budowlane, usługi i dostawy. Wskazany przepis określa jakie elementy zamawiający musi uwzględnić w ocenie, jakim przepisom będzie podlegało dane zamówienie.

Przepis zawarty w art. 5c ustawy pzp jest o tyle istotny dla prowadzonych procedur, że należyte określenie właściwych w danym postępowaniu przepisów warunkuje jego prawidłowość. Wynika to zarówno z kwestii związanej z tzw. „progiem unijnym” jak i z przepisami koniecznymi do ewentualnego zastosowania w trakcie realizacji (np. art. 67 pzp, art. 144 pzp). Z prawidłowego określenia progu wynika natomiast konieczność dokonania określonych czynności, a także prawa wykonawców (np. do złożenia odwołania). W przypadku zamówień mieszanych naruszenie zasad dotyczących określenia przepisów właściwych dla danego postępowania, może skutkować daleko idącymi konsekwencjami w zakresie naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych przez zamawiającego.

W publikowanej ściądze przedstawiam własną analizę przepisu oraz proponowany schemat postępowania, aby zapewnić dochowanie przepisom prawa zamówień publicznych. Ściąga ma też przede wszystkim pozwolić na zrozumienie przepisu art. 5c pzp wraz z jego zawiłościami.

Ze ściągą publikuję też załącznik nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych lub w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (stosownie do właściwości), aby ułatwić dotarcie do nich i szybkie sprawdzenie ich zawartości przy lekturze ściągi. Załączniki są niezbędne do określenia jaki zakres usług stanowi katalog usług społecznych.

 

 

Przydatnej lektury!

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here