Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki – wzór

0
4971

zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc) – pdf

zaproszenie w trybie z wolnej ręki (doc)

Dzisiejszy wpis – zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki (wzór) – również jest odpowiedzią na prośbę Czytelniczki o takie opracowanie. Za zgłoszenie propozycji tematu do opracowania – bardzo dziękuję.

Tym razem wyjątkowo ściąga załączona jest zarówno w formie pdf, jak również w wersji edytowalnej na wypadek chęci skorzystania z tego konkretnego wzoru.

Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki jest bardzo istotnym elementem. Z jednej strony moment jego przekazania wykonawcy stanowi chwilę wszczęcia postępowania. Z drugiej zaś strony jest to dokument zawiadamiający wykonawcę o wszczęciu takiego postępowania i zaproszeniu go do negocjacji w trybie z wolnej ręki oraz przekazujący wszystkie istotne informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacji. Te istotne informacje dotyczą nie tylko przedmiotu zamówienia oraz wymaganego sposobu jego realizacji, ale również postawionych warunków udziału w postępowaniu (jeśli zostały postawione) oraz podstaw wykluczenia. Dla wykonawcy te informacje są niezbędne – w szczególności do prawidłowej wyceny kosztu wykonania zamówienia, a także do zajęcia pozycji negocjacyjnej w sprawie tego zamówienia.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawierają szczegółowych wymogów co do samego zaproszenia do negocjacji jak i do sposobu ich przeprowadzenia. W zasadzie jedynym przepisem regulującym jest tutaj art. 68  ustawy Prawo zamówień publicznych.  W pozostałym zakresie zamawiający ma swobodę pod warunkiem dochowania zgodności postanowień tego przepisu.

Załączona ściąga jest swoistą ramą, którą można w dowolny sposób modyfikować i rozszerzać. Oprócz elementów obowiązkowych zawarłam w niej zapisy mogące być, w mojej ocenie, przydatne w większości postępowań. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie w pominięciu ich lub skróceniu. Wskazany wzór można również dowolnie poszerzyć np. poprzez rozbudowę wymogów związanych z samymi negocjacjami jak i realizacją przedmiotu zamówienia. Uzależnione to będzie wyłącznie od przedmiotu zamówienia i potrzeb zamawiającego. Ponadto we wzorze zawarłam komentarze odnoszące się do poszczególnych zapisów, które mają pomóc we właściwej ich interpretacji oraz ułatwić ewentualne modyfikacje.

Bez względu natomiast na sam przedmiot zamówienia w przekazywanym zaproszeniu muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Publikowany w załączeniu wzór stanowić ma minimum zapewniające zgodność z art. 68 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here