Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – po nowelizacji

warunki-udzialu-schemat-1

Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła istotne zmiany treści art. 22 ustawy, a oprócz tego dodatkowo nowe przepisy regulujące sposób określenia warunków udziału w postępowaniu. Załączony schemat ma pomóc uporządkować wprowadzone przepisy przyporządkowując je do poszczególnych rodzajów warunków udziału. Ma też podkreślić na co zwrócić uwagę stawiając warunki, a w skrócie rzecz ujmując „o czym zamawiający musi pamiętać”.

Schemat nie określa sposobu sprawdzenia warunków, a wyłącznie podsumowuje przepisy regulujące ich określenie na etapie tworzenia siwz. Dlatego właśnie całość skupia się tylko na rodzajach warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy oraz na przepisach wprowadzających ich interpretację i zasady ich określenia. Schemat dotyczy wyłącznie zamówień klasycznych i nie uwzględnia umowy ramowej.

Tak więc załączony schemat ma być ściągą choć trochę ułatwiającą określenie warunków udziału w postępowaniu, a jeszcze bardziej dochowanie wszystkich wymogów określonych w ustawie pzp.

Przydatnej lektury!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *