Zmiana zakresu przesłanki unieważnienia postępowania – art. 93 ust. 1a ustawy pzp

0
1372

art. 93 ust. 1a (pdf)

O ostatniej nowelizacji art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający zdecydowanie powinien wiedzieć. Zwłaszcza w końcu roku ta przesłanka unieważnienia może zostać wykorzystana w przypadku gdy środki finansowe prawdopodobnie wpłyną, ostatecznej decyzji jednak brak, a termin realizacji może uniemożliwić wykonanie zamówienia.

W takich przypadkach przesłanka unieważnienia z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych po prostu pozwoli na wszczęcie postępowania pomimo braku ostatecznej decyzji. Do tej pory zamawiający nie mógł wszcząć postępowania, ponieważ w przypadku nieuzyskania środków finansowych, które miał zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia, po prostu brak było podstawy unieważnienia postępowania. Jak wiadomo zaś, unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne bez spełnionej przesłanki unieważnienia z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przed nowelizacją wyjątkiem od tej zasady były objęte wyłącznie postępowania współfinansowane ze środków unijnych oraz zamówienia na badania naukowe lub prace rozwojowe. Po nowelizacji pochodzenie środków finansowych nie ma znaczenia, a zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli tylko taką możliwość przewidział w dokumentach wskazanych w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skorzystanie więc z tego przepisu może pozwolić zrealizować zamówienie, którego wcześniej nie byłoby szans zrealizować z uwagi na termin realizacji i datę otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu środków finansowych.  Zdecydowanie polecam lekturę załącznika!

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here