Zmowa przetargowa / porozumienie jako podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp w świetle orzecznictwa KIO

0
889

art. 24 ust. 1 pkt 20 (pdf)

Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo zamówień publicznych jest jedną z obligatoryjnych podstaw wykluczenia, co oznacza obowiązek uwzględnienia tej podstawy wykluczenia w każdym prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmowa przetargowa czyli porozumienie wykonawców mające wpływ na przebieg prowadzonego postępowania, nie jest zdarzeniem częstym w prowadzonych procedurach. Z uwagi jednak na obowiązek wykluczenia wykonawcy w przypadku jej stwierdzenia, skutki zaniechania tego wykluczenia mogą obciążyć zamawiającego odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jak zawsze załączone opracowanie zawiera cytaty z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinię Urzędu Zamówień Publicznych. Razem stanowią zbiór zagadnień koniecznych do uwzględnienia w przypadku pojawienia się podejrzenia o zawarcie przez wykonawców porozumienia, które jest przedmiotem art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przede wszystkim jednak polecam lekturę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15.09.2017r sygn. akt KIO 1761/17, KIO 1765/17 powołującego się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r. Sygn. akt VI ACa 651/15 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.06.2016r sygn. akt KIO 876/16. Są to wyroki o tyle istotne, że omawiają zmowę przetargową / porozumienie wykonawców w przypadku umowy konsorcjum. Taka zaś sytuacja zdarza się w procedurach o wiele częściej i bardzo rzadko jest oceniania pod kątem art. 24 ust. 1 pkt. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartym zwrócenia uwagi jest również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09.03.2017r sygn. akt KIO 352/17. Zawiera on bardzo ważne stwierdzenie dotyczące charakteru dowodów jakie można uznać za potwierdzające istnienie zmowy przetargowej, czyli zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Myślę, że dzisiejsze opracowanie może się przydać zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w różnych sytuacjach zaistniałych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Przydatnej lektury!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here