Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert – art. 84 ust. 2 ustawy pzp

0
3025

oferta po terminie – procedura zwrotu (pdf)

Przepis zawarty w art. 84 ust. 2 ustawy pzp nie jest przepisem wprowadzonym nowelizacją z 2016r. Jednak z uwagi na swoją konstrukcję, a może przede wszystkim niezbyt częste stosowanie, może budzić wątpliwości i skutkować błędami w procedurze.

Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert zostało uregulowane procedurą określoną w art. 84 ust. 2 pzp.

Postępowanie z taką ofertą, czyli samo zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert, zostało zróżnicowane ze względu na wartość szacunkową zamówienia. Inne będą więc czynności zamawiającego w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w pełnej procedurze, a inne w postępowaniu poniżej progu kwot unijnych. Ze wskazanym rozróżnieniem wiążą się również różne uprawnienia wykonawcy, który złożył ofertę po terminie składania ofert. W jednym przypadku będzie on mógł wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, a w innym uprawnienie do skorzystania z takiego środka ochrony prawnej nie będzie mu przysługiwało. Również to rozróżnienie uprawnień wykonawcy wynika wyłącznie z wartości szacunkowej zamówienia, a konkretnie progu, w którym prowadzona jest procedura.

Zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert wymaga więc podjęcia przez zamawiającego określonych czynności wskazanych w art. 84 ust. 2 pzp.

Dzisiejsza ściąga ma zatem stanowić krótką i treściwą analizę art. 84 ust. 2 pzp. Ma też zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy oraz różnice w zwróceniu oferty złożonej po terminie ze względu na wartość szacunkową zamówienia. Wreszcie ma też usystematyzować wiedzę w sposób pozwalający na szybkie i trafne podjęcie czynności wskazanych przywołanym przepisem, a co za tym idzie uniknięcie nieprawidłowości w tym zakresie.

 

 

Przydatnej lektury!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here